PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ulykkeforsikring for barn og ungdom

Forsikringen gjelder for skoleelever, barnehagebarn, fosterbarn og barn i besøkshjem

Forsikringen dekker:

  • Ulykkesskader som rammer barnet mens det, under skolens eller barnehagensledelse, deltar i undervisning, på ekskursjon, reiser, stevner og liknende, samt i friminutt og på direkte vei til og fra skolen eller barnehagen.
  • Ulykkesskader som rammer barnet mens det deltar i enhver aktivitet i regi avkommunen, inkludert kommunal kulturskole, SFO og ferietilbud.
  • Ulykkesskader som rammer barnet mens det deltar på arrangement i regi av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), når det er FAU som er arrangør.
  • Ungdom opp til 18 år i kommunale fritidsklubber.
  • Videre gjelder forsikringen under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen.


Forsikringen omfatter barn i:

• Kommunale grunnskoler og SFO
• Barnehager
• Barn i besøks-/fosterhjem


De fleste skader som inntreffer under aktiviteter i skolens regi dekkes av NAV.

Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av NAV kan søkes dekket av forsikringen.

Når skaden fører til lege/tannlegebesøk sender skolen inn skademelding til både NAV og Forsikringsselskap. Pr. d.d er det forsikringsselskapet WACO som benyttes.

Sist endret: 21.04.2021