PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer for innløsing av boligeiendom for Busserullen og Skjønhaugveien

Det er utarbeidet retningslinjer for frivillig innløsing av boligeiendom i Aurskog-Høland kommune for områdene Busserullen og Skjønhaugveien. Retningslinjene har som formål å sikre de berørte en god og lik behandling.

Aurskog-Høland kommunestyre fattet 25.03.2019 følgende vedtak om innløsning av boliger i områder avsatt til fremtidige offentlige formål på Bjørkelangen:

  • «De som ønsker å få innløst sin bolig kan få gjort dette så raskt som ønskelig. Dette gjelder områdene Busserullen, Skjønhaugveien samt området nord for sykehjemmet med tanke på utvidelse av Bjørkelangen skole og nytt sykehjem»

Protokolltilførsel av 13.05. 2019 presiserer vedtaket slik:

  • «Retningslinjer for innløsning og avsetting av innløsingsmidler innarbeides i økonomiplan 2020-2024»

Sist endret: 06.02.2020