PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnas kunstleirplass og skulptursti

Vi samarbeider med Romerike Avfallsforedling IKS om et utendørs kunstprosjekt av gjenbruksmaterialer for og med barn og unge, i Stasjonsparken.

Stasjonsparken er Bjørkelangen sentrums grønne lunge. Her finner vi det meste, historisk bygg, lekeplasser, fiskeplasser, frodige trær og mange planer om å gjøre dette til et enda mer attraktivt sted å besøke. Parken skal bygges ut i tråd med kommunens satsingsområde- Grønt først. Det er derfor naturlig at et kunstprosjekt som planlegges her også er grønt og bærekraftig, og gøy å utforske for barn og unge som har området som sin utendørs storstue.

Prosjektet Barnas kunstleirplass og skulptursti, har som mål å bli nettopp det. Her ønsker Aurskog Høland kommune at det skal det gro frem kunst laget av gjenbruksmaterialer, bygget av engasjerte kunstnere i samarbeid med lokale barn og unge. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er hovedsamarbeidspartner og har vært med siden prosjektets spede start høsten 2022, målet er at kunsten skal stå klar i løpet av senhøsten 2024. Prosjektet søker nå etter kunstnere til å delta og når de er på plass vil vi invitere barn og unge til å bli med i prosessen.

Åpen prekvalifisering for kunstnere finner du her (AHK)

STASJONSPARK 4.jpg

Bakgrunnen for prosjektet

Kommunens visjoner er Muligheter, Miljø og Mangfold. Dette innebærer at kommunen skal velge grønt først og ha søkelys på tidlig innsats og forebygging av utenforskap. Kunst og kultur er en essensiell del av arbeidet med å skape tilhørighet, hverdagsglede og mestring. Vi har et bredt kulturskole- og DKS tilbud, samt mange frivillige lag og foreninger, men pr i dag ikke mye offentlig tilgjengelig kunst. Med dette prosjektet ønsker kommunen å gi kunst tilgjengelig for alle en mer sentral plass og utforske dette som del vårt arbeid både med grønt og sosialt miljøvern i kommunen.

Inspirert av prosjektet "De glemte kæmper" utenfor København, inviterte kommunedirektør Hegna, Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) til et samarbeid om kunst i offentlig rom med materialer fra deres virksomhet sensommeren 2022. Ønsket var et pilotprosjekt om gjenbruk, bærekraft og kunst i offentlig rom ment for barn og unge. 

Ronja Allum kom med i prosjektet som kunstnerisk konsulent høsten 2022. I tillegg til å være ansatt på kontoret i kulturskolen, er hun også utøvende kunsthåndverker med metall som fagområde og jobber på Blaker Skanse. På bakgrunn av kommunens ønsker, laget og foreslo hun prosjektet «Barnas kunstleirplass og skulptursti- Den uendelige historie" hvor barn og ungdom er ment å være direkte med fra begynnelsen. Et prosjekt hvor kommunen inviterer barn og ungdom til å jobbe sammen med kunstnere og være med å forme kunsten, slik at dette blir den kunsten de vil ha i sitt lokalmiljø.Et  inkluderende kunstprosjekt som tar både unge og gjenbruk på alvor helt fra starten av prosjektet.

Målet er at dette skal bli et prosjekt det er gøy å være med på og som det er inspirerende og morsomt å besøke og oppleve i mange år fremover. 

Fra avfall til ressurs, det å se på søppel med nye øyne, som materialer med potensiale, er en av grunntankene i prosjektet. Det langsiktige målet med prosjektet er at dette kan tjene som et pilotprosjekt for lignende kunstprosjekter for barn og unge med gjenbruk som tema både flere steder i Aurskog- Høland kommune og i ROAFS andre eierkommuner. 

- Drømmen er jo at vi i fremtiden kan få et helt nettverk av kunstleirplasser og skulpturstier av gjenbruksmaterialer, laget for med og av barn og unge her på Nedre Romerike. Det må jo være en super måte å lære om gjenbruk, ute i naturen med et kart i hånda og niste i sekken! sier Ronja Allum.

STASJONSPARK 2.jpg 

Kunstworkshop- "Den uendelige historie", kunstleirplassen og skulpturstien

Prosjektet er planlagt i tre deler: “Den uendelige historie”, Kunstleirplassen og Små skulpturstien.

- Dette er bare navnene så langt, arbeidstitler, de virkelige navnene vil det jo være de barna, ungdommene og kunstnerne som jobber på prosjektene som skal finne opp sammen, ikke jeg, sier Allum.

Prosjektet er planlagt med oppstart og fullføring av Historie Smia allerede i høst 2023. Resten av prosjektet er planlagt utført i løpet av 2024.

"Den uendelige historien"

Første del av prosjektet er en historie- workshop hvor en liten gruppe barn jobber sammen med en kunstner for å lage en historie, en fortelling eller mytologi for det frodige området nede ved Bjørkelangen stasjon hvor kunstleirplassen og skulpturstien skal ligge. Historien skal danne grunnlaget for hele resten av prosjektet og er inspirert av prosjektets arbeidstittel: «Den uendelige historie». 

- Vi vet enda ikke helt hva slags kunstprosjekt Historieworkshopen vil bli. Det kommer an på hvilken kunstner som får oppdraget kommer fram til sammen med barna. Er det en som jobber med teater, blir det kanskje et skuespill, er det en som jobber med tegning, blir det kanskje en tegneserie. Det er så utrolig mange måter å lage en historie på! Det viktigste er at workshopen blir et sted det er lov å drømme fram fabler om natur, fortid og fremtid, sier Ronja Allum 

Tittelen er hentet fra Michael Endes klassiske barnebok fra 70 - tallet, og spiller både på barns fantasi, men også på miljøfundamentet for prosjektet: at vårt forbruk av materialer må forandres og bli en historie om gjenbruk, sirkulær, en «uendelig historie». Premisset i Endes bok er at hele menneskehetens samlede historier og diktning eksisterer i en parallell verden, et eget rike – «Fantasia». I historien må hovedpersonen komme til unnsetning fordi Fantasia er i fare, og bare kan reddes av et menneske som bringer inn nye historier. Reisen er ikke uten farer, men på veien får hovedpersonen med seg erfaringer og skaper sin egen historie. Som alle virkelig gode barnebøker, fra Pippi til Potter, har den noe å si til alle, ikke fordi vi alle er barn, men fordi vi alle er mennesker. 

Arbeidet må på ulike måter dokumenteres og stilles ut og skal være den «uendelige historien» som resten av prosjektet henter sin næring fra som en kilde eller et grunnfjell.

- Vi gleder oss veldig til å fortelle hvem kunstneren blir, når denne er valgt, og da vil vi gå ut og invitere barna i kommunen med til denne første delen!

Kunstleirplassen

Ofte når man tenker på kunst ute i offentlig rom er det fort at man tenker seg bysten av bronse eller marmor av en kjent person utenfor et bygg, men kunst kan være så mye annet. Ved å kalle dette for barnas kunstleirplass ønsker Ronja Allum at vi skal få litt andre bilder i hodet av hva dette kan bli. 

- Jeg fikk jo tidlig mange innspill på hva kommunen ville med dette prosjektet og jeg er selv mamma til en jente på snart seks år. Jeg vil at dette skal være kunst som gir plass til lek og utforskning. Kunst til å klatre på og oppleve med alle sansene. Samtidig så må gjenbruksmaterialene og naturen få sin plass. Nå er jo jeg metallkunstner, fra før, men jeg elsker å teste og kombinere ulike materialer. Det er utrolig hva som kan gjenbrukes og hvordan det kan gjenbrukes. Det har vært morsomt og lærerikt å gjøre forarbeidet til dette prosjektet og se litt hva som er gjort andre steder i landet og i verden!     

STASJONSPARK3.jpg

Småskulpturstien

Kunstprosjektet som inspirerte dette prosjektet, De glemte kæmper" er jo seks store treskulpturer av kjemper gjemt i landskapet på et stort område rundt København. Ved hver skulptur er det en gåte som leder til neste kjempe i søskenflokken, så du kan reise rundt for å lete etter kjemper. Så tanken er at kan man gjemme store statuer over et stort område så kan man gjemme små statuer på mindre områder. Skulpturstien skal være som en skattejakt etter små skulpturer i skogsområdet langs elva, der det allerede er anlagt flere snirklete og fine små grusstier. 

Disse skulpturene skal lages av gjenbruksmaterialer i samarbeid mellom en kunstner og lokale barn og at skulpturene kan tas ned igjen etter et år. Da kan barna som var med på prosjektet få dem til odel og eie og så kan vi ha et nytt prosjekt med en ny gruppe barn. På denne måten blir parkens egen “100- meter skog” levende og i stadig  forandring med skulpturer gjemt mellom busker og steiner mens snø og vårblomster kommer og går.

STASJONSPARK 5.jpg'  

Hvordan kan du bli med?

Vi er helt avhengige av at barn og unge har lyst til å være med og gjøre dette her til et kunstprosjekt om for og fra vår kommune. Etterhvert som vi får på plass kunstnere og mer konkrete tidspunkter, vil vi gå ut og invitere innbyggerne til å delta på ulike måter.

Målet er at dette skal bli skikkelig gøy å være en del av. Vi vil gjerne samarbeide med lag og foreninger, kulturskolen, frivilligsentralen og skolene. Det er mye som går inn i dette prosjektet av fag, fra kunst og håndverk til miljø og materialkunnskap, det kan favne mange interesser.   

Er du eller din forening interessert i å delta i prosjektet er det bare å ta kontakt med prosjektleder her: ronja.allum@ahk.no

Nå kan barn fra 2.- 7. klasse melde seg på prosjektets første workshop!

2 KULTURSKOLE nett kopi.jpg

 

Påmelding hos kulturskolen her: Barnas Kunstleirplass og skulptursti | Aurskog-Høland Kulturskole (aurskogholand-kulturskole.no)

Bli med å lage eventyret om Stasjonsparken! To dagers kunstworkshop med kunstnerne Kristine og Anne- Liis!

Workshopen er gratis, inkluderer lunsj og vil foregå i Stasjonsparken/Frivilligsentralen og på Kulturskolen/Bjørkelangen skole.

Antall plasser:  2 grupper, 10 elever per gruppe

Tid: 

2.-4. Klasse: 

Søndag 12.11 kl 11- 16

Fredag 24.11 kl 16- 19.30

5.- 7. Klasse:

Søndag 19.11 kl. 11- 16 

Torsdag 30.11 kl. 16- 19.30

Søndag skal vi bli bedre kjent med Stasjonsparken og det fantastiske området der elven gjør en sving og stiene går på kryss og tvers i 100-meterskogen. Lunsj på frivilligsentralen. Den andre gangen jobber en kveld oppe på Kulturskolen. Da skal vi bli bedre kjent med gjenbruksmaterialer fra ROAF og teste alt fra tegning, til lyd og lys og mye annet spennende. Vi skal lage “Den uendelige historie” Eventyret om Stasjonsparken på Bjørkelangen og hvordan historien skal bli, bestemmer du! 

Hvem er Kristine og Anne-Liis= Kogan&Dragland

Kristine Dragland og Anne-Liis Kogan er to kunstnere som ofte jobber sammen. De har lang erfaring med å lage kunstprosjekter sammen med barn og ungdom hvor lokalmiljø og historie står i sentrum. 

Hvem er våre støttespillere? 

Aurskog- Høland kommune er prosjekteier, under leder for kultur og medvirkning Anne Kirsti Johnsen. Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) er hovedarbeidspartner og støtter prosjektet med både midler, materialer og kompetanse. Prosjektet er også støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Aurskog Sparebank, Høland og Setskog sparebank, samt at Viken fylkeskommune støtter prosjektet gjennom tildeling av midler til lokale prosjekter som fremmer sirkulærøkonomi. 

Les mer om tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB her.

Om du eller din bedrift ønsker å høre mer om prosjektet er det bare å ta kontakt med prosjektleder her: ronja.allum@ahk.no

Om ROAF

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. De har ansvaret for 7 gjenvinningsstasjoner, betjener over 90 000 husstander og har ca 160 ansatte. 

«Kunst av gjenbruksmaterialer løfter verdien og interessen for ombruk og materialgjenvinning opp på et nytt, spennende og estetisk nivå. I arbeidet med å bidra til bærekraft i avfallsbransjen, vil prosjektet bringe inn positive perspektiver og merverdi for ROAF. Vi ønsker å bidra i prosjektet fordi vi ser muligheten for å styrke interessen for miljø og avfallshåndtering hos folk gjennom lystbetont tilnærming. Måten Aurskog- Høland kommune, i samarbeid med kunsthåndverker Ronja Allum, har valgt å inkludere barn og unge i prosessen, er et viktig grep for å øke interessen rundt bærekraft og sirkulærøkonomi på en ny og engasjerende måte.»

Gjenbrukskunst: Sparebankstiftelsen DNB støtter kunstprosjekt for barn og ung Ronja Allum(AHk), Elin Solberg(DNB), Anne Kirsti Johnsen(AHk) og Synnøve Bjørke(ROAF)

 

Stasjonsparken

Stasjonsparken er Bjørkelangensentrums grønne lunge og bidrar som et sentrumsnært friluftslivs område omgitt av tett bebyggelse og landbruks arealer. Bjørkelangen stasjon, med tilhørende vanntårn, er to historiske bygg lokalisert på området. Her ble stasjonen anlagt for den første delen av Urskog- Hølandsbanen (Tertitten), den smalsporede jernbanelinjen mellom Bingsfossen og Bjørkelangen som ble åpnet i 1896. Det gjør på mange måter dette området til fødeplassen for Bjørkelangen som tettsted og er en viktig identitetsbygger for lokalbefolkningen. Da Aurskog- Høland kommune kjøpte området i 2018 var allerede arbeidet med tilretteleggingen av arealet satt i gang av kommunen, Næringsforeningen og Bjørkelangen vel. Plassen er i dag et statlig sikret friluftsliv område og arbeidet med å tilrettelegge for god adkomst ved hjelp av en sentral gangvei og et stisystem er godt i gang.

Stasjonsparken skal være et opparbeidet natur- og friluftsområde tilgjengelig for allmennheten under mottoet «Friluftsliv for alle». Valgene som tas i prosessen med utviklingen av stedet skal være bærekraftige og ta hensyn både til almen ferdsel, naturmangfold og barns kreative utfoldelse. Frivilligsentralen som holder til i den gamle stasjonsbygningen, låner ut kanoer, fiskestenger etc. Her er det fiskeplasser for rullestolbrukere og kommunens første gatebelysning drevet av solceller. Et kunstprosjekt som «Kunstleirplass, Den uendelige historie og småskulptursti» passer som hånd i hanske innenfor denne målsettingen og vil kunne harmonere og bygge oppunder de andre tilretteleggingsprosjektene som er fullført eller planlagt på området.

Plan for uteområde sør_stasjonsparken bjørkelangen.jpg

 

    

 

Sist endret: 27.10.2023