PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med, vi har samlet noen av disse hjelpetjenestene i oversikten nedenfor.

Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig, er det viktig at du snakker med noen.

Dersom du er utsatt for vold eller overgrep er det viktig at du oppsøker hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner.

​I tillegg har Helsenorge laget informasjon og tips om hvordan du kan ta vare på deg selv og andre, samt en egen oversikt over hjelpetelefoner/chat. Dette finner du her.

 

Til deg som er ung

Om du sliter med vonde tanker eller har et vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen. Det finnes flere muligheter til deg som trenger noen å snakke eller chatte med. Vi har samlet noen her: 

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111 og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.   

BaRsnakk Et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag fra 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.  

Kors på halsen Et tilbud til deg under 18 år, bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende mail. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag mellom 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.  

SnakkOmPsyken.no Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00.

Til deg som har det vanskelig og trenger noen å snakke med

Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.

Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.  

Kirkens SOS

Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på tlf: 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 – 22.30 og det er helt anonymt.  

Foreldresupport

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).    

Vold- og over­greps­linjen 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym.  

Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Telefon: 911 77 770, åpent mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00)  

Rådgivningstelefon for pårørende

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. De tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. www.piosenteret.no. De har også en chat for unge: http://piosenteret.no/pio-ung/chat.html

Utsatt for vold eller overgrep?

​Dersom du er utsatt for vold er det viktig at du oppsøker hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner. Voldsutøvere kan også søke hjelp.

Akutt hjelp

Ved akutt fare, ring politiets nødnummer 112

Ved behov for hjelp som ikke er akutt fare, ring politiet på 02800

Barnevernvakten: 649 93 270

Barnevernsvakten ar akutt beredskap på kveldstid og i helger. 

Vold- og over­greps­linjen 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym.  

Romerike krisesenter: 669 32 310

I hele pandemi-perioden gir Romerike krisesenter akutt-beskyttelsesbistand, samt råd og veiledning på telefon.

Dette er et ressurssenter for kvinner, menn og deres barn som er eller har vært utsatt for vold / mishandling / trusler fra en partner, familie eller andre i nær relasjon.

Kontakt, telefon: 669 32 310

Les mer her.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111 og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen. 

Kontakt via sms: 417 16 111

Kontakt via epost: alarm@116111.no 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte.

Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpent alle dager i året. Telefontjenesten blir driftet av Incestsenteret i Vestfold. Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som finansierer og følger opp denne tjenesten.

Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer: 800 57 000.

Les mer på deres nettside

Til deg som er bekymret for et barn

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.  

Voksne for Barn

Tilbyr en rådgivningstjeneste for deg med spørsmål om barn og unge hvor du kan sende inn spørsmål skriftlig og få svar fra en fagperson.  

Barnevernet.no

Barnevernsansatte er inkludert i gruppen samfunnskritisk personell under koronakrisen, for å sikre de mest utsatte barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

Føler du deg ensom eller bare vil ha noen å snakke med?

Om du har behov for noen å snakke med, enten du føler deg ensom eller av andre grunner skulle hatt noen å snakke med - kan du kontakte en ringevenn gjennom frivilligsentralen.

Tilbudet er rettet mot dem som ikke har familie, lite nettverk og som av ulike grunner er lite ute og heller foretrekker en hyggelig stemme og en prat med et medmennesker over telefonen.

Tilbudet gjelder alle, uansett alder. 

Trykk her for mer informasjon

 

Oversikten ovenfor er laget i samarbeid med organisasjonen Av og til.

Andre hjelpetelefoner

Etter adopsjon
Veiledning og lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert, en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes.

Telefon: 38 10 59 52
E-post: post@etteradopsjon.no

Forfatter: Anne Mette Brustuen

Sist endret: 06.01.2022