PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Opplæring og arbeidstrening

Dersom du har levd på økonomisk sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan det være at du har rettigheter knyttet til det vi kaller kvalifiseringsordningen.

Hva er et kvalifiseringsordningen?

Dette er et tilbud om opplæring, arbeidstrening og oppfølging slik at du kommer i arbeid eller får en meningsfull aktivitet.

Programmet gir også muligheter for å avklare andre rettigheter til inntekt dersom du ikke klarer vanlig arbeid.

Bestemmelsene for programmet:

  • Programmet skal være på full tid
  • Du får lønn og vanlig ferie
  • Du har rett på barnetillegg hvis du har barn
  • Du kan ha rett på bostøtte hvis du har egen bolig

Les mer:

Kvalifiseringsprogrammet

Sist endret: 30.10.2019