PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Startlån Husbanken

Startlån skal bidra til at du kan skaffe deg en egen bolig og beholde den, selv om du har langvarige boligfinansieringsproblemer.

Retningslinjer for tildeling av startlån i Aurskog-Høland kommune.

  • Forhåndstilsagn for kjøp av bolig har varighet på tre måneder. Behov for forlengelse meldes NAV 3 uker før utløpsdato, evt. sendes ny søknad.
  • Frist for aksept av innvilget lån er en måned.
  • Frist for aksept av tilskudd er en måned. Gjennomføringsfrist for etablering eller tilrettelegging er seks måneder.
  • Ved mottak av søknader med mangelfull dokumentasjon, kontaktes søker og gis en frist på tre uker til å framskaffe nødvendig dokumentasjon. Hvis dokumentasjon ikke er framskaffet i løpet av tre uker, gis det automatisk avslag på søknaden.
  • Det gis ikke startlån til mellomfinansiering.
  • Rente på startlån settes til kommunens til enhver tid gjeldende rente i Husbanken med 0,25 % påslag.
  • Nedbetalingstid vurderes individuelt.
  • Søkere som bor i kommunale boliger skal prioriteres så sant de ellers fyller vilkårene for lån og tilskudd.
  • Når søkere har barn, skal barnas situasjon kartlegges med tanke på bomiljø og hyppige flyttinger. Barnas situasjon skal tillegges vekt når lånsøker ellers fyller vilkårene for lån og tilskudd.
  • Mangel på tilknytning til kommunen som for eksempel arbeid, botid eller nær familie bosatt i kommunen, kan være grunnlag for avslag på søknad om startlån og etableringstilskudd.

Her kan du lese mer om - og søke om - Startlån:

Husbanken

Sist endret: 03.12.2019