PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Pleie ved livets slutt

Pasientens og pårørendes ønsker skal vektlegges når det vurderes om pasienten skal være hjemme eller på institusjon i livets sluttfase.

Beskrivelse

Hvis den syke er hjemme, må både pasient og pårørende få tilstrekkelig opplæring i bruk av medisiner, smertepumpe eller andre hjelpemidler.

Pasienten har krav på å få informasjon om personer i helsevesenet som kan kontaktes når det måtte være nødvendig.

Omsorg og respekt for enkeltmennesket er ekstra viktig i møte med uhelbredelig syke og døende mennesker.

Pasienten må få et tilbud som er slik at den siste tiden kan oppleves som meningsfull.

I størst mulig grad skal pasienten få leve slik han eller hun ønsker det.

 

Kontakt

Hjemmetjenesten Aurskog

Telefon: 67 20 51 00 / 67 20 50 60

Hjemmetjenesten Bjørkelangen

Telefon: 67 20 50 00 / 67 20 50 44

Hjemmetjenesten Hemnes

Telefon: 67 20 51 32 / 67 20 51 33

Hjemmetjenesten Rømskog

Wenche Trydal (mandag - torsdag kl. 08:00 til 15:30)

Telefon: 98267667

e-post: wenche.trydal@romskog.kommune.no

 

Tjenester til hjemmeboende:

Thore Ottershagen

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Postadresse: Rådhusveien 3,1940 BJØRKELANGEN

 

Søknadsskjema:

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

Skjemaer og gebyrer

Sist endret: 05.05.2021