PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm.

Trygghetsalarm er en kommunal ytelse og et hjelpetiltak for deg som har så alvorlig sykdom og/eller funksjonssvikt at det lett kan oppstå situasjoner hvor du kan få behov for akutt hjelp.

Du må bære på deg trygghetsalarmen til enhver tid for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner.

Alarmen er knyttet til legevaktsentralen som formidler kontakt videre til aktuelle kontaktpersoner eller hjemmesykepleien.

Legevakten formidler beskjed døgnet rundt dersom alarmen går.

Kriterier for tildeling

Før tildeling av trygghetsalarm blir det vurdert om du fyller vilkårene for å få tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (har behov for nødvendig helsehjelp). Og at du på grunn av dette har rett til tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven.

I tillegg kan det tas med i betrakningen at du:

  • er hjemmeboende
  • bor alene
  • har falltendens
  • har evne til å kunne lære deg å bruke trygghetsalarmen
  • ikke har evne til å betjene mobil eller bærbar telefon med alarmfunksjoner
Hva koster det?

Ved oppkobling av trygghetsalarm må du betale et instalasjonsgebyr på kroner 943.

I tillegg må du betale en månedsleie som beregnes ut ifra husstandens samlede inntekt. 

Inntektsgruppe Egenandel per måned
Inntil 2G Kroner 227
2-4G Kroner 293
Over 4G Kroner 331

Trygghetsalarm

Hemnes: Telefon 67 20 51 32

Bjørkelangen: Telefon 67 20 50 44

Aurskog: Telefon 67 20 50 60

Rømskog: Telefon: 98 26 76 55

Kontakt

Telefon: 63 85 25 00

E-post postmottak@ahk.no

Postadresse:

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Søknadsskjema:

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

Skjemaer og gebyrer

Sist endret: 05.01.2023