PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdighetsgarantien

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du ha et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov, så langt det er mulig.

Beskrivelse

Du har rett til selvbestemmelse og skal møte respekt for den du er og for din livsførsel.

Vi skal jobbe for at du:

  • har en boform som er riktig ut fra ditt behov og din tilstand
  • har et variert kosthold og tilpasset hjelp ved måltider 
  • har et mest mulig normalt liv, med en normal døgnrytme og adgang til å komme ut i friluft samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
  • bevarer eller øker din mulighet til å fungere i hverdagen
  • får forsvarlig oppfølging av lege og annet personell
  • får enerom hvis du bor på helseinstitusjon
  • får tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål
  • får lindrende behandling og en verdig død

 

Kontakt Helse og livsmestring

Tildelingskontoret

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Postadresse: Rådhusveien 3,1940 Bjørkelangen

 

Verdighetsgarantien

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Last ned informasjonsbrosjyre for eldre:

Eldrebrosjyre_forside.jpg

Sist endret: 16.09.2021