PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ernæring og kosthold

Vår klinisk ernæringsfysiolog har ansvar for forebyggende og systematisk ernæringsarbeid overfor eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.

Ernæringsfysiologens oppgaver:

  • Undervise, veilede og hjelpe de ansatte i kommunen.
  • Gjennomføre tiltak som øker kompetansen (blant annet kartlegging og oppfølging av brukere/pasienters ernæringsstatus, kommunens mattilbud med mer).
  • Utarbeide nye, og endre og utvikle eksisterende rutiner for ernæringsarbeidet i kommunen.
  • Lede kommunens nettverk innen ernæring.
  • Delta i nettverksmøter med andre kommuner og Ahus.
  • Foreta internkontroller og kvalitetssikring av ernæringsarbeidet i kommunen.
  • Undervise og holde foredrag om ernæring for ulike grupper i befolkningen.

Kontakt:

Thea Amalie Bergvatn, klinisk ernæringsfysiolog

  • Telefon: 936 30 129
  • E-post: thea.amalie.bergvatn@ahk.no

Sist endret: 19.10.2021