PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hjelp til å håndtere kreft

Kommunens kreftkoordinator samarbeider med Kreftforeningen og har som mål å øke kreftomsorgen, både overfor pasienter og pårørende.

Temakafé

Kommunen arrangerer temakafe for deg som har eller har hatt kreft og for dine pårørende. 

Program våren 2023

 • Mandag 30.01 Besøk av fysioterapeut Kristine Ødegård Tollefsen fra Nova klinikken
 • Mandag 27.02 Besøk av fotpleier Lisbeth Espenes
 • Mandag 27.03 Besøk av frivillighetssentralen
 • Mandag 24.04 Sesongavslutning

Vi tar forbehold om endringer.

Du finner oss i Søndrehallen i Bråtevangveien 7, 1970 Hemnes.

Tidspunkt for temakafeene er klokken 11-13.

 

Formål

Når du eller noen du kjenner rammes av kreftsykdom byr hverdagen på mange og ulike utfordringer over kortere eller lengre tid. Da kan du eller dere ha behov for koordinering og tilrettelegging.

Enten du er pasient eller pårørende skal du motta et best mulig tilbud som kan bidra til best mulig livskvalitet.

Kreftkoordinatoren jobber tverrfaglig og tverrsektorielt, og har mange samarbeidspartere som er viktige for å kunne gi en helhetlig og forutsigbar tjeneste.

Tilbud om kreftkoordinator er et lavterskeltilbud. Det vil si at hvem som helst kan ta kontakt. Du tenger ingen henvisning eller vedtak for å benytte deg av dette.

Kreftkoordinatoren oppgaver

Kreftkoordinatorens oppgaver er varierende og rettet mot pasienters/pårørendes behov i hvert enkelt tilfelle.

Mye av oppgavene er rettet direkte mot pasient og pårørende. Kreftkoordinatoren kan for eksempel:

 • gi råd, tips og veiledning i forhold til sykdom, behandling og rehabilitering
 • være en guide igjennom hele pasientforløpet
 • være en veileder og samtalepartner
 • være tilgjengelig både for pasient og pårørende
 • være en støtte for barn og unge som pårørende
 • samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten både i kommunen og andre ikke kommunale tilbud
 • komme på hjemmebesøk og kartlegge dine behov
 • bistå med å holde kontakten med andre instanser som for eksempel lege, sykehus, hjemmesykepleien, sykehjem eller NAV
 • hjelpe med ulike søknader i forhold til økonomi.
 • veilede i å søke om ulike opphold som er egnet for deg som kreftpasient og pårørende. For eksempel Montebellosenteret som er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende.

Det kan også være at du/dere som har vært igjennom ulike behandlingsopplegg og er ferdig behandlet har behov av oppfølging.

Noen sliter med senskader etter kreftbehandlingen. Da kan du ofte trenge tips og råd på veien videre.

 

Ta kontakt så kan vi sammen planlegge videre oppfølging!

Kontakt Kreftkoordinator Marianne Stenby Harethon

Telefon: 98 82 88 71

E-post: Marianne.Stenby.Harethon@ahk.no

Besøksadresse:

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

 

Aktuelle lenker:

Opphold og rehabilitering for kreftpasienter og pårørende

Catosenteret

Unicare

Helsenorge

Tilbud spesielt til unge kreftpasienter og unge pårørende

Ungkreft

Ung pårørende

 

Kreftforeningen

Montebellosenteret

 

Sist endret: 17.01.2023