PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Individuell plan (IP)

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelse-tjenesteloven og psykisk helsevernloven har du rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Individuell plan er din egen plan.

Planen er et verktøy og en metode for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. 

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg selv eller pårørende (som en søknad), men hovedansvaret for å utarbeide en individuell plan ligger i tjenesteapparatet.

Kommunen skal tilby en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging, samordning og fremdrift i arbeidet med individuell plan. 

Du har rett til, og det er ønskelig at du deltar aktivt med å beskrive dine behov for tjenester, ønsker og mål.

Din Individuelle plan vil du finne du på en egen webside (SamPro). Her vil dine mål, ressurser og ønsker være registrert og brukt som utgangspunkt for prosessen.

Informasjon fra Helsedirektoratet:

Mer om individuell plan

Sist endret: 26.11.2020