PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om legevakten

Legevakten er for alle, men ikke for alt.

Fastlegen din er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen først.

Legevakten hjelper deg ved akutt sykdom og skade som ikke kan vente til fastlegens åpningstid.

Legevaktsentralens telefonnummer er 116 117.

Er det akutt og står om liv, ring 113.

Legevakten for Aurskog-Høland kommune ligger i Helsehuset i Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen.

(kart)

Verd å vite om legevakten

Legevakten skal etter lovverket gi nødvendig helsehjelp, råd og veiledning ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp. Dette vil i praksis omfatte akutt sykdom og skade som ikke kan vente til fastlegens åpningstid.

Tjenesten gjelder for kommunens innbyggere eller andre som oppholder seg i kommunen som har behov for øyeblikkelig hjelp.

Legevakten skal henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov, men skal også gi tydelige råd og henvise til fastlege der det er mest hensiktsmessig og forsvarlig.

Lover og forskrifter

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om pasient- og brukerrettigheter (klage)

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Klage på tjenestene til legevakten kan rettes til leder på legevakt, kommuneoverlegen eller direkte til fylkesmannen. 

Tlf.: 63 86 22 44

Epost: postmottak@ahk.no

Adresse:

Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

 

HELFO

Sist endret: 09.01.2020