PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avlastning

Kommunen kan gi deg avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.

Avlastningen skal gi deg mulighet til å ha normal fritid, reise på ferier og ha tid til å bevare ditt sosiale nettverk. 

Hvem kan få avlastning

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende.

Kriterier og vilkår

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Ting som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.

Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

 

Kontakt

Tildelingskontoret

Kirsti Hagen

Telefon: 63 85 25 00 eller 63 85 25 29

E-post: kirsti.hagen@ahk.no

 

Søknadsskjema 

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

Skjemaer og gebyrer

Sist endret: 10.03.2020