PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Brukerstyrt, personlig assistanse

Når du har fått BPA (brukerstyrt personlig assistanse, får du tildelt et timeantall. Innenfor dette timeantallet kan du selv bestemme hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre.

Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv selv om du har en funksjonshemning.

Hvem kan få BPA
  • Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
  • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning
  • Familier med barn som er funksjonshemmet

 

Kontakt

Tildelingskontoret

Kirsti Hagen

Telefon: 63 85 25 00 eller 63 85 25 29

E-post: kirsti.hagen@ahk.no

 

Søknadsskjema 

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

Skjemaer og gebyrer

Les mer om BPA og dine rettigheter her:

Norges Handikapforbund

Sist endret: 24.02.2020