PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlig kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne kan søke om å få utstedt et ledsagerbevis.  Beviset utstedes til deg.

Kriterier og vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Søknad
Søknad finner du her.

Vi må ha ett passfoto av deg selv (på fotopapir) merket med ditt navn. Skal sendes til Aurskog-Høland kommune, Helse og livsmestring v/merkantilteam, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

 

Søknadsskjema

Søknad om ledersagerbevis finner du her:

ID-porten

 

Kontakt (og send passfoto til):

Kirsti Hagen

Tildelingskontoret

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Telefon 63 85 25 85

E-post: kirsti.hagen@ahk.no

Sist endret: 31.01.2022