PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 01. januar 2017.

Kriterier og vilkår

For at parkeringstillatelse skal gis, må det påvises en konkret funksjonsnedsettelse som begrenser forflytningsevnen.

Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet på de angitte plassene i søknaden ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov.

Problemer med å bære vektlegges i liten grad.

Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning.

Din søknad

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede fylles ut og sendes inn elektronisk.

I søknaden må du få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på de stedene du ofte besøker ikke kan benyttes av deg.

Hvert punkt i søknadsskjemaet må besvares.

NB! Søknaden vil ikke bli behandlet hvis nødvendige opplysninger ikke er gitt.

Legeerklæring

Legeerklæringen skal gi opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringen er det medisinske grunnlaget for vurderingen og skal ikke være eldre enn én måned. Kommunen kan også innhente supplerende medisinsk vurdering ved behov.

Last ned skjema:

Legeerklæring.png

 

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og følges inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass.

Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan være alene mens bilen flyttes.

Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Vedlegg til søknaden

Vi må ha ett passfoto av deg selv (på fotopapir) og kopi av gyldig førerkort dersom du søker som fører av bil og du er over 75 år. Skal sendes til Helse og livsmestring v/merkantilteam, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Behandling og svar

Tillatelsen gis i form av et vedtak.

Ved innvilgelse må det sendes et passbilde for at parkeringskort kan utstedes.

Personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser.

Kortet gjelder i hele Norge og skal plasseres bak frontruten med forsiden godt synlig. Kortet gjelder også i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler.

Søknad

Søknadsskjema for parkeringstillatelse finner du her.

Kontakt informasjon ved utstedelse av parkeringskort (hit sendes også passbildet):

Helse og livsmestring

Merkantilteam

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Telefon 63 85 25 00 (via innbyggertorg)

Sist endret: 24.01.2022