PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

TT-kort

Som godkjent bruker får du et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje.

Om ordningen

Det er Fylkeskommunene som tildeler TT-kort. Vedtak om TT-kort gis for to eller fem år avhengig av funksjonshemmingens varighet. I vedtaksperioden får du automatisk penger på kortet to ganger per år, 1. januar og 1. juli.

Hvem kan søke?

Du kan søke om TT-kort dersom:

  • du har en funksjonshemming som antas å vare lengre enn to år
  • du er, på grunn av funksjonshemmingen, ute av stand til å benytte kollektivtransport der du bor, selv med bistand fra sjåfør
  • du er bosatt i Viken
Viktig å vite

Barn under 10 år omfattes ikke av ordningen.

Det har ingen betydning om du ikke klarer å bære varer, bagasje eller annet på vei mellom hjem og stoppested.

Du har ikke nødvendigvis rett til TT-kort, selv om tilbudet om offentlig transport på hjemstedet ditt er begrenset i forhold til rutetider og forbindelser.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke om TT-kort gjennom hele året.

Behandling av søknaden

Søknaden vil normalt bli behandlet i løpet av fire uker.

Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

 

Mer informasjon og søknadsskjema

 

Kontakt

Viken fylkeskommune

Postboks 220, 1702 Sarpsborg

E-post: post@viken.no

Telefon: 32 30 00 00 

Sist endret: 27.04.2023