PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hjelpemidler - Hvordan skaffe seg hjelpemidler

Kommunen og NAV-Hjelpemiddelsentral låner ut hjelpemidler. Hvor du skal låne fra er avhengig av om du har et kortvarig eller langvarig behov for hjelpemiddelet.

KORTVARIG LÅN AV HJELPEMIDLER  

Ved kortvarig behov (kortere enn to år) lånes hjelpemidler fra et lokalt lager som kommunen eier. Det ligger på Bjørkelangen og driftes av Norasonde.

Lageret består av de mest vanlige hjelpemidlene som rollatorer, dusj- og toalettstoler, toalettforhøyere, arbeidsstoler, manuelle rullestoler og terskeleliminatorer.

Låneperioden er begrenset til 6 måneder, men kan forlenges ved behov. Krykker blir ikke lånt ut, men man kan få kjøpt dette for kr. 254,- per par. (m/ispigger, kr. 305,-).

Ta kontakt med Norasonde hvis dette er aktuelt (se kontaktinformasjon nederst).

Ved kortvarig behov for småhjelpemidler som gripetang, strømpepåtrekker og puter må man skaffe dette selv. Dette kan kjøpes i apoteker, nettbutikker og lignende.

Hvis man vet hvilke hjelpemidler man trenger, kan man selv ta kontakt med Norasonde på hverdager. Åpningstiden er kl. 9.00-15.30. Det bør gjøres avtale på forhånd da de ansatte kan være ute på oppdrag.

Trengs det veiledning i hvilke hjelpemidler som passer til behovet kan man ta kontakt med kommunal ergo- eller fysioterapeut.      

LANGVARIG LÅN AV HJELPEMIDLER 

Ved forventet langvarig behov på grunn av sykdom, skade eller lyte (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne, kan man søke NAV-HMS om lån av nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler. Dette betyr at hjelpemiddelet det søkes om må være helt nødvendig for at personen skal kunne fortsette å utføre nødvendige daglige gjøremål selv, eller for å kunne motta stell/pleie i hjemmet. Ergoterapeut eller fysioterapeut kan hjelpe til med denne søknaden. Enkle hjelpemidler kan man søke om selv innenfor NAV-HMS sine rammeavtaler.

Hjelpemidlene eies av NAV-HMS og skal holdes vedlike og leveres rengjorte tilbake ved opphørt behov.

Link til søknadsskjema

Link til rammeavtaler   

Hvis man ønsker hjelp fra ergo- og fysioterapitjenesten til anskaffelse av tekniske hjelpemidler kan man kontakte kommunens innbyggertorg. Da vil man videre få kontakt med ergoterapeut/fysioterapeut, som kan hjelpe til med å kartlegge behov og eventuellt bistå videre i prosessen.

Søknader om hjelpemidler sendes til, og blir vurdert av, NAV-HMS i Oslo, og vedtaket blir fattet der. NAV-HMS har varierende behandlingstid avhengig av type hjelpemiddel.

Man kan selv ringe NAV-HMS, tlf. 407 02 803, for å høre om hvor i prosessen søknaden har kommet. NAV-HMS gjør vedtak i henhold til Folketrygdloven. Hvis man får avslag, har man rett til å anke avslaget. Ved positivt vedtak blir hjelpemiddelet sendt ut til Norasonde. De tar kontakt med den som skal ha hjelpemiddelet, eller eventuellt annen oppgitt kontaktperson, og avtaler utlevering/henting.  

Ergo- og fysioterapitjenesten har ventetid. Se våre prioriteringsnøkler:

Det er også mulig å kjøpe seg hjelpemidler selv. Dette kan man blant annet få kjøpt i apotek, hos hjelpemiddelfirmaer og i mange nettbutikker.

BEHOV FOR REPARASJON, MONTERING, DELER ELLER TILBAKELEVERING

Ved behov for enkle reparasjoner av hjelpemidler, både fra Norasonde og fra NAV-HMS, er det Norasonde som skal kontaktes.  

Norasonde monterer også hjelpemidler som krever spesielle kunnskaper for at de skal virke, sånn som for eksempel hørselshjelpemidler til tv eller støttestang.  

Når det gjelder å skaffe forskjellige deler til hjelpemiddelet, kan Norasonde kontaktes for å høre om de kan hjelpe deg. I noen tilfeller må også ergo- eller fysioterapeut kontaktes, og det må kanskje også sendes ny søknad til NAV-HMS om dette ekstrautstyret. Ikke alt ekstrautstyr blir innvilget av NAV-HMS.  

Norasonde kontaktes ved ønske om å levere tilbake hjelpemidler, enten de tilhører NAV-HMS eller kommunen. Pass på at de er rengjorte før de leveres inn.    

KONTAKTINFORMASJON

  • Innbyggertorget: tlf.nr. 63 85 25 00. 
  • Ergoterapeutene har telefontid mandag, torsdag og fredag fra. 10.00-11.30.
  • Norasonde: tlf.nr. 934 00 280 og 934 11 230 hjelpemidler@norasonde.no

 

Sist endret: 13.12.2021