PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tilbud til deg som har behov for heldøgns omsorg i en tidsbegrenset periode.

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

Kriterier

Du kan få tildelt korttidsopphold i sykehjem dersom du:

 • Oppholder deg i kommunen eller er innlagt på sykehus
 • Har en uavklart helsetilstand
 • Har behov for heldøgns omsorg i en tidsbegrenset periode
 • Har behov for kartlegging av hjelpebehov
 • Har behov for opptrening
 • Har et definert mål med oppholdet
Flere typer korttidsopphold

Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

 • Døgnopphold (minst 24 timer)
 • Dagopphold
 • Nattopphold
Avlastningsopphold i institusjon

Et gratis tilbud for deg som trenger en kortvarig pause fra omsorgsarbeidet og som yter omsorg for, og bor sammen med, en person som har varig redusert helsetilstand

For at du skal fylle vilkårene for avlastningsopphold må du som omsorgsperson stå i særlig tyngende omsorgsoppgaver over tid. Dette kan for eksempel være oppgaver som: 

 • binder deg til hjemmet
 • avbryter nattesøvnen
 • gir deg redusert mulighet til å delta på fritidsaktiviteter
 • bidrar til at du må utføre pleieoppgaver
Pris for tjenesten

Sjekk priser

 

Søknadsskjema 

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

Skjemaer og gebyrer

Kontakt

Linda Jørgensen

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Adresse: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Sist endret: 12.04.2023