PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Langtidsopphold

Dersom du har varig redusert helsetilstand som medfører behov for heldøgns omsorg og/eller trenger varig medisinsk behandling som ikke kan gis i private hjem, kan du søke om langtidsopphold på sykehjem.

Før kommunen tildeler deg langtidsopphold skal følgende alternative tiltak være utredet:

  • hjemmesykepleie
  • hjelpemidler
  • tilrettelegging av bolig
  • trygghetsalarm
  • dagsenterplass
  • korttidsopphold.

Informasjon til deg som har fått langtidsopphold

Kontaktpleier

En av de ansatte i avdelingen blir oppnevnt som din kontaktpleier. Det skal også være et oppstartsmøte med den ansatte, deg og pårørende kort tid etter innflytting.

Personlige planer

I samarbeid med din kontaktpleier utarbeides det en plan for pleie, kosthold, aktivitet og annet som er relevant for deg. Din pårørende, kontaktperson eller verge har rett til å være med i denne planleggingen.

Din kontaktperson

Du skal selv utnevne en kontaktperson. Dette skal være en person som avdelingen skal ha nærmere kontakt med. Dersom du ikke er i stand til å oppgi en kontaktperson skal denne personen være den du har hatt mest kontakt med (Pasient og brukerrettighetsloven §1a). Kontaktpersonen skal oppgi telefonnummer, adresse og e-post til avdelingen slik at vi raskt kan oppnå kontakt.

Verge

Trenger du hjelp til oppgaver knyttet til ivaretakelse av boligen din og personlig økonomi, kjøp og salg av eiendom, søknad om offentlig ytelser eller lån oppfordres det til å søke om verge. Vergen fungerer som en fullmektig og opptrer på vegne av en person for å sikre dennes interesser. Fylkesmannen oppnevner verge. De avgjør også hvem som skal være verge og hvilke oppgaver vergen skal ha ansvar for.

Lege

Sykehjemslegen har det medisinsk faglige ansvaret for deg under oppholdet. Sykehjemslegen har faste visittdager hver uke, men kan kontaktes utenom visittdagene av helsepersonell etter deres vurdering. På kvelder, helger og helligdager kontaktes legevakt ved behov.

Tannlege

Som pasient på sykehjem har du rett til gratis tannbehandling via Akershus fylkeskommune tannhelsetjenesten, Bjørkelangen tannklinikk. Tannpleier kommer innom alle på sykehjemmet en gang i året. Forøvrig er tilbudet tilgjengelig på tannklinikken. Dersom du velger egen tannlege, må kostnaden dekkes selv.

Fysioterapi og ergoterapi

Det finnes et kommunalt tilbud. Henvisning blir sendt av sykehjemslege og behovet vurderes av tjenesten selv.

Frisør/fotpleie

Vi har tilbud om frisør og fotpleier på institusjonene. Time avtales med personalet og du betaler selv for tilbudet. Regning sendes direkte til den nærmeste som har økonomiansvar.

Rommet ditt

Alle rommene er møblert med seng, nattbord og garderobeskap. Det finnes muligheter for å sette ditt personlige preg på rommet med enkel møblering, bilder og pynt.

Det er viktig å ikke overmøblere rommet med hensyn til renhold, brann og plass til eventuelle hjelpemidler.

Vi har antenneuttak til tv på hvert rom. Rommene er ikke utstyrt med tv.

På grunn av brannsikkerhet tillates det kun små flatskjermer. Institusjonen har egen tv-lisens med tilbud om utvalgte tv-kanaler. Ønsker du utvidet tilbud, betaler du dette selv.

Anser avdelingen det som nødvendig, må du belage deg på å bytte rom. Dette vil du bli varslet om i god tid.

Kosthold

Sentralkjøkkenet lager god norsk hverdagskost. Maten er næringstett. Det er mulighet for individuelle tilpasninger etter legens vurdering. All mat er merket med næringsinnhold og allergener.

Melding om flytting

Du som pasient eller dine pårørende må sørge for å melde flytting når du har fått tildelt langtidsplass.

Økonomi

Vi har tilbud om pasientregnskap på hver avdeling. Her kan det låses inn maks 1 500,- kroner. Vi anbefaler at det ikke oppbevares mer enn 300,- kroner i kontanter på pasientrommene. Alle kontanter på pasientrommet oppbevares på eget ansvar.

Verdigjenstander

Alle verdigjenstander som tas med til institusjonen er på eget ansvar.

Klær

Alt tøy blir vasket av sentralvaskeriet på 60 grader. Tøyet må merkes før innflytting. Det anbefales en spesiell type tusj som tåler gjentatte vask (edding 8040 laundry marker) eller at det sys på merkelapper. Institusjonen påtar seg ikke ansvar i forhold til feilvasking eller tap av tøy.

Toalettartikler

Institusjonen holder sengetøy, kluter og håndklær. Vi har tilbud om en type såpe, hudkrem, tannkrem og tannbørste. Ønsker du andre produkter kan du kjøpe dette selv.

Transport

Ved transport til medisinsk behandling og undersøkelser er det ønskelig at pårørende blir med. Utgifter til transport dekkes når sykehjemmet henviser til medisinske undersøkelser og behandlinger. Utgiftene til transport av privat karakter må du dekke selv.

Trådløst nettverk

Vi har trådløst nettverk på alle sykehjemmene.

Brukernavn: AHKgjest

Passord: gjest

Du må så skrive inn mobilnummer og får tilbake en kode på tekstmelding som du bruker som passord.

Samarbeid

Vi ønsker et best mulig samarbeid med pårørende. De er derfor hjertelig velkomne til å delta i avdelingen.

Støtteforening

Hvert sykehjem har en støtteforening som setter inn gode tiltak for pasientene på sykehjemmet. Den er drevet av frivillige, oftest påførende. Ønsker du som pårørende å bidra – kontakt avdelingen for informasjon.

 

Kontakt

Linda Jørgensen

Telefon: 63 85 25 00

E-post: postmottak@ahk.no

Postadresse: Rådhusveien 3,1940 Bjørkelangen.

 

Søknadsskjema 

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

Skjemaer og gebyrer

Sist endret: 07.06.2021