PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Historiearkiv og historielag

Disse arkivkatalogene er utarbeidet i forbindelse med registrering og katalogisering av gammelt materiale i Aurskog-Høland kommune fra 1837 og frem til kommunesammenslåingen i 1965.

Alle disse arkivkatalogene er bygd over samme lest.

Først i katalogen finnes en administrasjonshistorisk oversikt over den aktuelle kommune.

Deretter følger en omtale av de fleste ”arkivskaperne” i kommunen, og til sist en liste over innholdet i arkivet.

Arkivkatalogene

Setskog kommune

Søndre Høland kommune

Nordre Høland kommune

Aurskog kommune

Det gamle arkivet

For utfyllende informasjon vises det til «Arkivfaglig rettledning». For innsyn i det gamle arkivmaterialet kan interesserte rette en henvendelse til Aurskog-Høland kommune via postmottak@ahk.no.

Våre lokale historielag

Lagenes viktigste oppgave er å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i bygda.  De tar vare på lokalsamfunnets tradisjoner, kulturminner og historie.

Våre historielag finner du her. 

Sist endret: 21.02.2023