PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Den kulturelle skolesekken

Aktivitetene som tilbys i Den kulturelle skolesekken skal gi barn og unge inspirasjon til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter for egen utøvelse.

Mer om Den kulturelle skolsekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk.

Kulturtilbudet skal vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene:

  • film
  • kulturarv
  • litteratur
  • musikk
  • scenekunst
  • visuell kunst

Alle elever, fra 1. klasse i grunnskolen til 3. trinn på videregående skole, får oppleve profesjonell kunst og kultur gjennom DKS.

På hvert årstrinn får elevene to tilbud; ett knyttet til lokalhistorie og ett med et prioritert hovedtema.

Hva står på programmet

Se og last ned en oversikt over planlagte tiltak i kommende semester: 

 

Kontakt:

Kontaktperson for Den kulturelle skolesekken (DKS):

Gabi Valentien

E-post: gabriele.valentien@ahk.no

 

Den kulturelle skolesekken

Sist endret: 18.10.2022