PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser tilskudd til inkludering av barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. 

I Aurskog-Høland bor omtrent tolv prosent av barna i husholdninger med vedvarende lav inntekt, og kun halvparten av ungdom i kommunen deltar i organiserte fritidsaktiviteter. 

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Disse kan søke

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret. 

Tilskudd gis ikke til eksisterende aktivitet, medlemsavgifter, behandlingstiltak eller tiltak for enkeltpersoner.

Hva kan man søke om støtte til?

Man kan søke om støtte til et bredt spekter av tiltak, for eksempel ferie- og fritidstilbud, møteplasser, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening. I flere av aktivitetstypene er det et krav at aktiviteten som tilbys, skal pågå på fritiden. 

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Kommunen ønsker flere aktører på banen med tiltak for målgruppa, og oppfordrer aktuelle organisasjoner til å søke.

Søknadsskjema

Man søker via Bufdir sin tilskuddsportal. Full utlysning med rundskriv og søknadsskjema er tilgjengelige på Bufdir sin hjemmeside.

Bufdir

Søknadsfrist

Søknadsfrist for støtte i 2024 er 3. november 2023. 

 

Kontakt

Kontaktperson for tilskuddsordningen i Aurskog-Høland kommune

Marianne Børke

telefon 63 85 26 16

E-post: marianne.borke@ahk.no

Forfatter: Marianne Børke

Sist endret: 26.10.2023