PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kan kreve tilskudd.

Det er kun tros- og livssynssamfunn etablert og med medlemslister per 1. januar 2019 som kan kreve tilskudd.

Mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema finner du her

Tilskudd

Sist endret: 15.10.2020