PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Motorferdsel på vassdrag, innsjøer og vann

Motorferdsel på vassdrag er som hovedregel forbudt. Det er noen unntak for vann over 5 km2. Du må ellers søke om tillatelse fra kommunen for å bruke motorfartøy eller luftfartøy på vassdrag

Vassdrag er åpne og islagte elver, bekker og innsjøer.

Du kan ferdes på alle innsjøer/vann som er 2 km2 eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag uten spesiell tillatelse.

Ved kjøring på vassdrag og sjøområder skal det hovedsakelig benyttes motorkjøretøy med elektrisk motor.

Du må følgende disse begrensningene på fart for innsjøer og vann:

I viker, øyer og områder nærme land tilknyttet hytter og fritidsboliger, badeplasser, friluftsliv og rekreasjon, herunder padlere, roer, seilere, svømmere eller lignende er det 5 knops (= 9,3 km/t) fartsgrense.

Ut til 100 meter fra land eller øy, er det ikke tillatt å kjøre fortere enn 5 knop (= 9,3 km/t).

Ved ferdsel med vannscooter eller lignende fartøyer er det ikke tiltatt å kjøre fortere enn 5 knop ut til 200 meter fra land eller øy. Med lignende fartøy menes vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert surfebrett eller lignende.

I praksis vil det si at man skal ferdes langsomt, forårsake så lite bølger og støy som mulig på alle elver og i mindre sund. På små og mindre vann under 2 km2 er det ikke tillatt med motorbåt (inkl. elmotor) uten dispensasjon.

Ved motorferdsel på vassdrag og sjøområder skal det hovedsakelig benyttes motorkjøretøy med elektrisk motor.

Søk om dispensasjon (tillatelse) til motorferdsel i utmark og på vassdrag her

Husk å ta med dette i søknaden
 • Kart/tegning over trasé og/eller område eller strekningen du ønsker å kjøre
 • Ansvarlig(e) personer for sikkerhet og utøvelsen av aktiviteten
 • Tidsperioden du ønsker å kjøre (måned og år, osv.)
 • Hvorfor ønsker du å få dispensasjon til å drive med motorferdsel? Er det et «særlig behov» som ikke kan dekkes på andre måter?
 • Hvordan vil dere hensynta fugle- og dyreliv, støy og forurensning?
 • Hva slags type motorkjøretøy er det snakk om? (bensin/el, hestekrefter, osv.)
 • Har dere mulighet til å bruke kjøretøy med elmotor som støyer og forurenser mindre?
Hvilke vann, innsjøer og elvestrekninger kan jeg kjøre på uten å søke om tillatelse?

I Aurskog-Høland er disse innsjøene, elvestrekningene og vannene;

 • Vortungen
  • el-motor med inngangseffekt opptil 800 watt for alle
  • samme fartsbegrensning for innsjøer større enn 2 km2
  • Hyttebrukere (hytte- og grunneiere, disponenter, leietakere, lånere, turister, med mer) i Vortungen skal fortrinnsvis bruke elektrisk motor, men kan dersom det ikke er vei til hytta, benytte båt med forbrennings- eller hybridmotor for transport til og fra hytta
 • Setten
 • Mjermen
 • Rømsjøen
 • Bjørkelangen
 • Øgderen (Hemnessjøen)
 • Skulerudsjøen (del av Haldenvassdraget)
 • Mangen (sjøen)
 • Ulviksjøen (Floen)
 • Viksjøen (Bjørkenessjøen)
Er du ved et vann og lurer på om du kan kjøre med motorbåt? 

Søk opp vannet/innsjøen på NVEs innsjødatabase her

Velg "søke" i menyen til venstre og skriv navnet på innsjøen/vannet.

Om spredning av smitte mellom vann

De siste årene har det vært en merkbar økning i bruk av vann og vassdrag i Aurskog-Høland. Det er gledelig at vi bruker vannet. Vi må bare sikre at vi bruker vannet på en måte som er bra for både andre mennesker og dyreliv.

I tillegg til det som er beskrevet ovenfor, er det økt risiko for spredning av smitte av f.eks. krepsepest når båter av ulike slag brukes mye og også flyttes fra vann til vann. I Aurskog-Høland har vi gledelig nok fortsatt bestander av den stedegne men sårbare edelkrepsen. Som sågar var en del av kommunevåpenet vårt tidligere. Kommunen har i flere år hatt gående et prosjekt for å styrke og sikre edelkrepsen.

Dersom båter og annet utstyr brukes i ulike vann, og flyttes mellom vannene, må de tørkes helt ut eller desinfiseres på annen måte før flytting.

Se mer om smittevern og regler vedrørende krepsepest her: Tiltak for å hindre spredning av krepsepest.

I tillegg har Aurskog-Høland kommune satt opp informasjon om edelkreps og krepsepest ved Holmbrovika og Halsnes i Mjermen, ved Tangen i Setten, ved Skulerud brygge og ved flere steder i Hemnessjøen.  

Les mer om bekjempelse av krepspest og lovverket rundt dette her.

Utsetting og ilandraging av båt i Aurskog-Høland

Å sette ut og dra i land båt på strandstrekninger i utmark er tillatt for en kortere periode.

Skal du legge til eller sette ut/dra opp båt på privat kai, brygge eller område må du spørre eier om lov.

I utmark kan du bruke fortøyningsringer og bolter for en kortere tidsperiode, hvis ikke eieren har forbudt det.

Du kan forlate kano eller robåt på stranda i utmarka mens du går videre på dagsutflukt eller liknende

Utsetting og ilanddraging av båt i Aurskog-Høand

I Aurskog-Høland er det utsetingsrampe og gjestebrygge på Skulerud Brygge. Her kan du også tømme båtens sanitæranlegg. 

Forbud mot utslipp av klokakk, vaskevann og lignende

Det er forbudt å slippe ut kloakk, vaskevann og lignende i vassdrag og sjøområder. Det er forbudt å slippe ut kloakk i norsk sjøområde nærmere enn 300 meter fra fastland og øyer.

Les mer om dette i § 10 i Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om motorferdsel kontakt

Epost; postmottak@ahk.no

Tlf; 63 85 25 00

Sist endret: 20.03.2024