PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søknad om tillatelse (dispensasjon) til motorferdsel

Hovedregelen er at all motorferdsel i utmark og på vassdrag er forbudt. Det finnes unntak men du må som regel søke tillatelse (dispensasjon) fra kommunen.

Hvorfor regler for motorferdsel i utmark og vassdrag?

Motorferdsel i utmark kan ha nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng, og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen. Dette er grunnen til at det er et regelverk som regulerer motorferdselen i utmark, både på land og til vanns.

All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søknad om dispensasjon (tillatelse) behandles enten administrativt eller politisk. Dette vil avhenge av hva slags motorferdsel det er snakk om. Saksbehandlingstiden vil trekke ut ved politisk behandling ettersom det følger møteplanen til de folkevalgte organene.

Søk om dispensasjon (tillatelse) til motorferdsel i utmark og på vassdrag her

Husk å ta med dette i søknaden
  • Kart/tegning over trasé og/eller område eller strekningen du ønsker å kjøre
  • Ansvarlig(e) personer for sikkerhet og utøvelsen av aktiviteten
  • Tidsperioden du ønsker å kjøre (måned og år, osv.)
  • Hvorfor ønsker du å få dispensasjon til å drive med motorferdsel? Er det et «særlig behov» som ikke kan dekkes på andre måter?
  • Hvordan vil dere hensynta fugle- og dyreliv, støy og forurensning?
  • Hva slags type motorkjøretøy er det snakk om? (bensin/el, hestekrefter, osv.)
  • Har dere mulighet til å bruke kjøretøy med elmotor som støyer og forurenser mindre?

Kjøreseddel

Ved innvilgelse av dispensasjon til motorferdsel med firhjuling/ATV, snøscooter eller lignende på barmark eller islagt mark eller vann må det utfylles kjørebok per gang det kjøres.

Denne er tilgjengelig her;

Kjørebok motorferdsel i utmark og vassdrag.docx

Viktige lenker
Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om motorferdsel kontakt

Epost; postmottak@ahk.no

Tlf; 63 85 25 00

Sist endret: 20.03.2024