PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskapsprøve og etablererprøve

Alle styrere og stedfortredere og daglig ledere i virksomheter med salgs-, skjenke- og serveringsbevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven eller etablererprøven i serveringsloven. Det gjelder også kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll.

Kunnskapsprøve og etablererprøve

Etablererprøve (serveringsbevilling)

Skal du være daglig leder på et serveringssted må du ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Pris og gjennomføring etablererprøven

  • Det koster kr 400 per forsøk på prøven, dette betales ved oppmøte.
  • Det er satt av 90 minutter til etablererprøven.
  • Du kan bruke lover og forskrifter som hjelpemiddel.
  • Husk å ta med gyldig legitimasjon.
Kunnskapsprøve (salg- og skjenkebevilling)

Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen eller salgsbevillingen må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven og fylt 20 år.

Pris og gjennomføring kunnskapsprøven

  • Det koster kr 400 per forsøk på prøven, dette betales ved oppmøte.
  • Det er satt av 60 minutter til kunnskapsprøver i alkoholloven
  • Du kan ta med ordbok (fremmedspråklig-norsk) som hjelpemiddel
  • Husk å ta med gyldig legitimasjon.
Hvor og når kan du ta du prøvene?

Etablererprøven og  kunnskapsprøven avlegges på Bjørkelangen rådhus.

Du kan avtale tid for prøve ved henvendelse til innbyggertorget på epost eller telefon 63 85 25 00.

Adresse; Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Pensum for kunnskapsprøven og etablererprøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven (salg og skjenk)

Etablererprøven (serveringsbevilling)

Pensum til etablererprøven er samlet i pensumheftet hos Vinn
Det er også mulig å kjøpe ulike pakketilbud med nettkurs og tester.  

Få tak i dokumentasjon på tidligere avlagt kunnskapsprøve

Om du har avlagt etablererprøven eller kunnskapsprøven i tidligere Aurskog-Høland eller Rømskog kommuner, men ikke har dokumentasjonen, kan du etterspørre denne. Dette kan gjøres til innbyggertorget på epost eller telefon 63 85 25 00. Husk å si fullt navn, dato og årstall for avleggelse, eventuelt kommune om det var før 2020.

Dersom du tok kunnskaps- eller etablererprøven hos en annen kommune, må du ta kontakt med den for å få dokumentasjonen.

Sist endret: 23.08.2022