PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skjenkebevilling (fast)

For drive et serveringssted med alkoholservering må man ha skjenkebevilling for dette. Dersom man ønsker å ha et åpent eller lukket arrangement med alkoholservering, må man ha bevilling for en enkelt anledning eller ambulerende bevilling.

Skjenkebevilling

Restauranter, puber, hoteller, kafeer og andre serveringssteder som ønsker å servere alkohol må søke om skjenkebevilling.

Man kan søke om fast skjenkebevilling for hele året eller for en bestemt del av året, typisk sesongbasert aktivitet. De samme vilkårene som gjelder for både helårsbevilling og for en bestem del av året, samt skjenkebevilling for en enkelt anledning.

selskap2.jpg

Les mer om søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning her

Søk om fast skjenkebevilling her

Alkoholgrupper og skjenketider

Du søker om bevilling for alkoholgruppe;

 • 1 (2,5 til 4,7 %)
 • 2 (4,7 til 22 %)
 • 3 (22 til 60 %)

Skjenketidene vedtatt for Aurskog-Høland kommune;

 • Det kan skjenkes alkohol innendørs alle dager mellom kl. 08.00 og 02.00 for gruppe 1 og 2.
 • Skjenking i alkoholgruppe 3 er tillatt alle dagerr mellom kl. 13.00 og 02.00.
 • Utendørs skjenking i friluft skal opphøre kl. 23.00, i henhold til forskrift om åpningstider for serveringssteder i Aurskog-Høland. 
  • Skjenking utendørs utover kl. 23.00 kan tillates i lukket telt med hele vegger og tak, der hensynet til tredjepart vektlegges i forhold til blant annet støy.
  • Der naboer ikke blir berørt, kan skjenking i friluft tillates til kl. 02.00. Ordningen gjelder ved enkelt anledning som festivaler, eller lignende.
Krav som må være oppfylt for å få skjenkebevilling
 • Uklanderlig vandel for bevillingssøker, eiere og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten.
  • økonomisk
  • politiet
 • ingen innvendinger fra sosialtjenesten
 • bevillingshaver ansees som egnet til å inneha skjenkebevilling på et serveringssted
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av sin eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling
 • Innvilget serveringsbevilling for å kunne utøve skjenkebevilling.
 • Søknaden er i tråd med kommunens alkoholpolitiske retningslinjer og hensyn som skal vektlegges
  • skjenkestedets karakter og profil, beliggenhet, målgruppe
  • trafikk-, sikkerhets- og ordensmessige forhold
  • næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet
Hvor lang tid tar saksbehandlingen?
 • Saksbehandlingstiden er minst 3, men kan ta inntil 5-6 uker hvis du skal overta et skjenkested med en eksisterende skjenkebevilling
 • Behandlingstiden er inntil tre måneder hvis du skal åpne et nytt skjenkested hvor det ikke har vært skjenkebevilling tidligere.
 • Saksbehandlingstiden går fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter.
 • Søknaden blir sendt på høring til politiet, Skatteetaten og sosialtjenesten.
 • Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.
Aktuelle lenker

Helsedirektoratet om alkoholsalg og -skjenking

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Ved spørsmål

Kontakt enhetsleder næringsutvikling Thomas Grønnerød

Epost; thomas.gronnerod@ahk.no

Tlf; 930 555 82

Sist endret: 13.03.2024