PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Salg av tobakk

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift. Her får du informasjon om hvordan du registrerer virksomheten din, kravene til internkontroll, kommunens tilsyn og betaling av gebyr.

Tobakkssalg

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift.

  • Alle som selger tobakksvarer må registere seg i Helsedirektoratets tobakkssalgsregister
  • Salgsstedet er selv ansvarlig for å oppdatere opplysningene i registeret.
  • Alle som skal slutte å selge tobakksvarer, må avregistrere seg i tobakkssalgsregisteret. Dette gjelder også midlertidige salgssteder.

Tilsynsavgift

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgiften for faste salgssteder er for 2022 kr 4 860 i året. 

For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1 300 kroner i året. Dette gjelder salgssteder som selger deler av året, eller for en enkelt anledning. 

Tilsyn og kontroll av tobakkssalg 

Kommunen utfører tilsyn på hvert faste utsalgssted. Det føres tilsyn med salgsstedets internkontroll og sjekker at virksomheten overholder tobakksskadeloven.

Det er spesielt viktig at salgsstedet har rutiner for å forebygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige.

Brudd på tobakksskadelovgivningen 

Brudd på regelverket kan føre til forskjellige reaksjoner:

  • retting av det ulovlige forholdet innen en nærmere frist
  • salgsforbud i en periode
  • tvangsmulkt
Lover og regler

Regler for salg av tobakksvarer

Tobakksskadeloven

Tobakksalgsforskriften

Ved spørsmål

Kontakt rådgiver Mari Stevning Bekken

Epost; mari.stevning.bekken@ahk.no

Tlf; 63 85 25 07

Sist endret: 11.08.2022