PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avløpsslam

Avløpsslam er den faste fraksjonen etter rensing av avløpsvann

Slam skal lagres slik at det ikke oppstår fare for avrenning av næringsstoffer til grøfter, bekker og innsjøer eller sjenerer de som bor i nærheten og turgåere.

Under lagring kan lukt utvikles dersom deler av haugen blir oksygenfattig.

Ved å redusere høyden på slamhaugen til 1,5 meter kan luktutslipp begrenses når slammet endelig kan spres.

Ved luktproblemer skal leverandør pålegge mottaker å dekke til med bark.

Når du skal bruke slam, kan det være lurt at de nærmeste naboene er varslet.

Noen er skeptiske og informasjon om hva som skal skje, er med på å dempe eventuell irritasjon og usikkerhet.

Slam må moldes ned. I Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav står det senest 18 timer etter spredning.

Ved mellomlagring skal det være en avstand til vassdrag på minst 100 meter og 20 meter ved spredning.

Hvordan melder jeg ifra om avløpsslam?

Meld ifra om avløpsslam via meldeskjema for avløpsslam nedenfor. Meldeskjemaet må vedlegges kart med oversikt over spredeaeal og lagersted, jordanalyser og varedeklerasjon.

Skjemaet innsendes til postmottak@ahk.no og merkes "Meldeskjema for avløpsslam".

Meldeskjema for avløpsslam:

Les mer i forskrift om gjødselsvarer av organisk opphav

Kontakt

Fagansvarlig jordbruk Ole Torbjørn Eide

E-post: ole.torbjorn.eide@ahk.no

Tlf. 63 85 25 00

Sist endret: 22.08.2022