PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Floghavre og hønsehirse

Floghavre og hønsehirse skal bekjempes med tanke på å hindre spredning av ugraset.

Ta kontakt med Mattilsynet dersom det er funn eller mistanke om funn av floghavre; telefon; 22 40 00 00 (sentralbord).

Kontakt Mattilsynet her

Sist endret: 22.08.2022