PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gjødselplan

Gjødselplan er et viktig verktøy på gården for å sikre riktig gjødsling i forhold til behovet for næringsstoffer, kvalitet på avlinga og for å unngå forurensing.

Det er lovpålagt å ha gjødselplan dersom du driver med planteproduksjon og får produksjonstilskudd for jorda du disponerer, både på eget og leid jordbruksareal.

Kravet er det samme om du driver konvensjonelt eller økologisk jordbruk.

Etter forskrift om gjødselplanlegging skal det utarbeides gjødselplan før hver vekstsesong.

Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn fem gjødseldyre-enheter skal ha en årlig gjødselplan.

Dersom du har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, kan gjødselplanen vare i inntil fem år når dette godkjennes av kommunen. Dette fordi gjødselsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år.

Fem gjødseldyre-enheter tilsvarer for eksempel:

  • 5 melkekyr
  • 7,5 amme-kyr
  • 15 ungdyr av storfe
  • 10 voksne hester
  • 35 vinterfôra sauer

Dersom du har færre gjødseldyre-enheter enn dette, eller ingen dyr i det hele tatt, kan du søke kommunen om godkjenning av gjødselplanen for inntil fem år.

Søknad om flerårig gjødslingsplan

Norsk Landbruksrådgivning Øst

Gårdskart

Kontakt

Landbrukskonsulent Ida Ødegaard Jenssen

E-post: ida.cecilie.odegaard.jenssen@ahk.no

Telefon: 45 72 08 75

Sist endret: 10.03.2023