PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel spredt på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning.

sau2.jpg

Spredning av husdyrgjødsel med nedmolding er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november.

Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel, slam med mer på snødekket eller frossen mark.

Spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding eller nedfelling bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulig å få gjenvekst som høstes eller beites, og skal skje innen 1. sept.

Les mer i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Kontakt

Fagansvarlig jordbruk Ole Torbjørn Eide

E-post: ole.torbjorn.eide@ahk.no

Telefon: 63 85 25 00

Landbrukskonsulent Ida Ødegaard Jenssen

E-post: ida.cecilie.odegaard.jenssen@ahk.no

Telefon: 45 72 08 75

Sist endret: 15.06.2023