PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jordprøver

Jordprøver kartlegger jordas næringsinnhold og kalkbehov, og er viktig for gjødselplanen.

 • Jordprøver skal tas hvert fjerde til åttende år og analyseres for pH, fosfor, kalium, glødetap/moldinnhold.
 • Prøvene skal være representative og det anbefales å ta ut én prøve pr fem daa. Om jorda er ensartet kan det tas ut én prøve pr 15 daa.
 • Det er viktig å ikke blande ulike jordtyper, for eksempel sandjord og myrjord. Består skiftet av ulike jordtyper bør en ta separate prøver.
 • På mindre områder med problem/misvekst kan det være aktuelt å ta ut en separat prøve.
 • For jordleie skal det foreligge jordprøver senest andre året i leieavtalen.
 • Prøvene må tas utenom vekstsesongen.
 • Jorda må ikke være nygjødslet, nykalket eller frossen.
Du trenger
 • Kart
 • Jordbor
 • Prøveesker
 • Bøtte
 • Vannfast tusj
 • Samlekartong for prøveeskene

Jordbor, prøveesker, samlekartonger og bestillingsskjema kan du låne fra landbrukskontoret eller Norsk landbruksrådgiving.

Slik tar du jordprøver

Ta ca 10 stikk med jordbor ned til 15 – 20 cm dybde. På ensarta areal tas stikkene fordelt over arealet. På et variert skifte velger en et areal som er representativt og tar ute prøvestikk innefor radius på ca 10 meter.

Prøvene blandes i en bøtte, (plukk ut stein og planterester) fylles i esker.

Merk eskene med nummer og brukers navn.

Merk prøvested og nummer på kartet.

Send prøvene til et godkjent laboratorium for analyse.

NB!  La fylte prøveesker stå tørt og luftig (ikke i plastpose) og gjerne med lokket åpent om det drøyer før innsending. Ellers blir eskene fuktige og muggete.

Eurofins jordlaboratorium henter prøver ved Landbrukskontoret og Norsk landbruksrådgiving om høsten.

Bestillingsskjema og jordprøver leveres til innbyggertorget på Bjørkelangen rådhus i perioden september til og med november. Adresse Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søknadsskjema og andre relevante dokumenter

Bestillingsskjema for jordprøver

Veiledning for uttak av jordprøver til gjødslingsplanlegging

Norsk Landbruksrådgivning Øst

Gårdskart 

Kontakt

Landbrukskonsulent Ida Ødegaard Jenssen

E-post: ida.cecilie.odegaard.jenssen@ahk.no

Tlf. 45 72 08 75

Sist endret: 10.03.2023