PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nydyrking

Nydyrking er forbudt uten tillatelse. Du finner informasjon om hvordan du søker om tillatelse til nydyrking her.

Nydyrking uten tillatelse er forbudt. Som nydyrking regnes fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30-år.  

nydyrking.jpg

Nydyrking i Kvæfjord, Troms. Foto: Arild Jakobsen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Hvordan blir søknaden om nydyrking vurdert?

Søknader om nydyrking behandles av kommunen. Søknadene om nydyrking behandles etter Forskrift om nydyrking og Rundskriv M-19/97 "Om nydyrking".

I forskrift om nydyrking § 5 står det:

«Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur og kulturlandskapsverdiene. Ved denne vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene er. Ved avgjørelsen skal det for øvrig legges vekt på om det ut fra jordlovens § 1 er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om nydyrkingstiltaket legger til rette for driftsmessige gode løsninger.»    

Søknadene sendes på høring til regional kulturminnemyndighet, det vil si Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken. De har en måneds frist  (fire uker) på å uttale seg.

Søk om nydyrking her

Det er eget søknadsskjema for ordningen med veiledning som beskriver krav til søknad. Du finner dette her. 

Søk om nydyrking her

Kontakt

Fagansvarlig jordbruk Ole T. Eide

E-post: ole.torbjorn.eide@ahk.no

Tlf. 63 85 25 00

Forfatter: nydyrking, kulturlandskap, natur, miljøverdier, nydyrkingstiltak, forbudt, myr, overflatedyrking

Sist endret: 16.03.2023