PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Driveplikt og jordleie

Driveplikt bygger på at eieren har et ansvar for å forvalte arealressursene på en god måte i tråd med jordlovens formål.

Driveplikten er en personlig og varig plikt

jordbruk.jpg

Plikten innebærer at jordbruksareal skal drives kontinuerlig. Plikten ivaretar også ønsket om å sikre produksjon av mat samtidig som jordbruksarealets produksjonsegenskaper og kulturlandskapet blir ivaretatt.

Driveplikten blir opprettholdt ved at det er en 10-års jordleiekontrakt ved bortforpaktning.

Les mer om driveplikten på Landbruksdirektoratets sider og hos Landbruks- og matdepartement

Avtale om jordleie

Forslag til avtale om uteleie av jord/forpaktning

Regelverk

Lov om jord - Jordlova

Melde om utleie av jord (Landbruksdirektoratet)

Kontakt

Landbrukskonsulent Ida Ødegaard Jenssen

E-post: ida.cecilie.odegaard.jenssen@ahk.no

Telefon: 45 72 08 75

Sist endret: 15.06.2023