PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Omdisponering og deling

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen (for eksempel skille ut tomter) til noen andre, er det nødvendig med samtykke fra lokale landbruksmyndigheter.

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det også søkes kommunen om tillatelse til dette.

Slik søker du

Enhet forvaltning behandler søknader om omdisponering og deling. For veiledning og søknadskjema be om enhet forvaltning på epost; postmottak@ahk.no eller telefon 63 85 25 00 

Les mer på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Sist endret: 30.08.2022