PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økologisk landbruk

Økologisk landbruk skiller seg fra konvensjonelt landbruk ved at det stilles ekstra krav til miljø og dyrevelferd. Uten bruk av kjemisk-syntetiske plantevernmidler og sprøytemidler kombinert med vekstskifte, har driftsformen en positiv effekt for biologisk mangfold, jordkvalitet og jordstruktur.

Hvordan starte med økologisk landbruk?

Hvis du ønsker å legge om fra konvensjonell til økologisk produksjon, må produksjonen tilfredsstille ekstra krav til miljø og dyrevelferd.

For å kunne selge varene dine som økologiske må bedriften sertifiseres, uansett om du er bonde, driver et lager, foredlingsbedrift eller en butikk.

Kravene er beskrevet i Økologiforskriften og inkluderer blant annet;

  • vekstskifte og gjødsling for planteproduksjon  
  • bruk av godkjent økologisk formeringsmateriale 
  • tilhørende økologisk areal for økologisk husdyrhold  
  • godkjenning og identifikasjon av animalske produkter 
  • bruk av fôrvarer 
  • forebygging av sykdom 
  • dyretall og husdyrrom  
  • tilgang til lufte og beiteareal  

Prinsipper IFOAM1.jpg

Les mer om økologisk produksjon her;

Økologisk landbruk i Aurskog-Høland

Vi har i mange år hatt fokus på økologisk matproduksjon og forbruk.

Frilund gård på Bjørkelangen har i en årrekke vært foregangsgård når det gjelder biodynamisk og økologisk produksjon. Pavestad gård drives av Petter Simonsen og har en mangfoldig økologisk produksjon med blant annet urkron, ullgris, kalkun, egg og honning. Les mer om gården og produksjone her. Debio, som kontrollerer og sertifiserer økologisk landbruk, er også lokalisert på Bjørkelangen.

Vi ønsker å øke vårt forbruk av økologisk mat, ikke minst fordi vi ønsker å være et eksempel for andre offentlige instanser og vise landbruks- og næringsmiddelindustrien at vi støtter dem og den økologiske maten de lager.

Film om økologisk landbruk i Aurskog-Høland kommune (2013)

Podkast former felles framtid; Hvorfor velge økologisk?

Kontakt

Miljørådigver Ole-Christian Østreng

E-post: ole-christian.ostreng@ahk.no 

Tlf.: 63 85 27 41

Sist endret: 17.08.2022