PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velferdsordninger i landbruket

Det finnes flere velferdsordninger man kan søke på som næringsdrivende innenfor landbruket.

Formålet med velferdsordninger i landbruket er å bidra til å sikre matproduksjon og matforsyning ved å forvalte ordninger rettet mot å bedre rekruttering til næringen og mot næringsutøverens velferd. Nedenfor kan du lese mer om;

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til avløsing når bonden ikke kan delta i arbeidet på grunn av sykdom, graviditet, at han eller hun har fått barn eller har sykt barn. Gjenlevende ektefelle, samboer, forelder eller barn kan få tilskudd i etterkant av bondens dødsfall. Det stilles krav til bondens næringsinntekt.

Søk her

Tidligpensjon for jordbrukere

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år kan søke tidligpensjon. Det er en forutsetning at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier.

Søk her

Les mer om øvrige velferdsordninger for landbruket på Landbruksdirektoratets sider

Kontakt

Landbrukskonsulent Malin Andresen

E-post: malin.iren.andresen@ahk.no

Telefon: 63 85 25 00

Sist endret: 22.08.2022