PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innovasjon Norge

Du kan få støtte gjennom de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene dersom du er bonde og har behov for å investere i driftsbygning eller utvikle ny næring på gården.

Det kan gis tilskudd til:

  • Investering i tradisjonelt landbruk
  • Tilleggsnæring i landbruket
  • Lokalmat og grønt reiseliv
  • Inn på tunet
  • Bioenergi
  • Tilskudd til innovativ bruk av tre

Du finner mer informasjon på nettsidene til Innovasjon Norge.

Hvordan søke?

Søknadsskjemaet leveres elektronisk til Innovasjon Norge. Søknaden vil først bli sendt til kommunen for uttalelse før videre innsending til Innovasjon Norge.

Kontakt

Fagansvarlig jordbruk Ole Torbjørn Eide

E-post: ole.torbjorn.eide@ahk.no

Telefon: 63 85 25 00

Sist endret: 22.08.2022