PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regionalt miljøprogram

Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunene.

Forutsetninger og formål

For å kunne søke Regionalt miljøprogram må foretaket;

  • drive jordbruksproduksjon
  • omsetning av jordbruksprodukter må samsvare med antall dyr og/eller areal du søker tilskudd for.

Ordningen omfatter særskilte miljøformål i landbruket:

  • avrenning til vassdrag
  • kulturlandskap og kulturminner
  • friluftsliv biologisk mangfold

Dersom du har areal i annet fylke, må du søke RMP-tilskudd fra det fylket arealet ligger i.

Hvem kan søke

Følgende vilkår må være oppfylt;

  • Foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket
  • Foretak som har miljøplan trinn 1
  • Arealer og dyr foretaket disponerer per 31. juli
Hvordan søke

Du søker elektronisk på Altinn. Ved unntakstilfeller kan du søke via papir. Les mer om søknadsprosessen her.

Se RMP-veileder fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Frister

Søknadsfristen er 15. oktober hvert år.

Dersom søknaden leveres etter fristen, reduseres tilskuddet med kr 1 000 per virkedag etter fristens utløp.

Søknader som leveres seinere enn én måned etter fristen vil bli avvist.

Relevante lenker

Regionale miljøkrav i Oslo, Akershus og Østfold

Gårdskart - skog og landskap

Kontakt

Fagansvarlig jordbruk Ole Torbjørn Eide

E-post:ole.torbjorn.eide@ahk.no

Telefon: 63 85 25 00

Sist endret: 17.08.2022