PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel.

Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Se video om Utbetaling fra skogfond og tilskudd til skogkultur nedenfor;

Utbetaling skogfond.JPG

Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

hogst.jpg

Hva skogfond kan brukes til

Du finner oversikt over hva skogfondet kan brukes til her.

Les gjerne mer om skogfond på landbruksdirektoratets hjemmesider.

Utbetaling fra skogfondet

Gå inn på din skogfondskonto på nettet eller benytt skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet når du ønsker refusjon fra ditt skogfond og/eller ønsker å søke om tilskudd til skogkultur.

For utbetaling til diverse andre formål slik som veivedlikehold, veibygging, skogforsikring m.m. benyttes skjema:

LDIR-907 "Utbetaling fra skogfond til diverse formål"

For å få utbetalt udekkede investering kan du søke i skjema LDIR-908 B "Utbetaling fra skogfond til udekkede investeringer"

For utbetaling som gjelder skogkultur slik som planting, ungskogpleie m.m. benyttes skjema:

LDIR-909 "Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur"

For utbetaling som gjelder skoggjødsling eller grøfterensk benyttes skjema:

LDIR-910 "Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling" 

Søknad om tilskudd til miljøtiltak kan gjøres her;

LDIR-911_B_Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog

Søknad om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering kan gjøres vi dette skjemaet;

LDIR-927_B_Søknad om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Mer informasjon om skogfond er å finne på Landbruksdirektoratets nettsider.

Sjekk og bruk skogfond på nett

Ønsker du raskt å sjekke saldo på skogfondskontoen din kan du gå inn på www.skogfond.no og legge inn personnummeret ditt. Da får du saldo med et tastetrykk.

Det er nå også enkelt å legge inn krav om utbetaling fra skogfond rett i Skogfondssystemet via Altinn:

  • Legg inn opplysninger om tiltaket.
  • Scann eller ta bilde av fakturabilag som du så laster rett inn i Skogfondssystemet.
  • Dette sendes elektronisk til kommunen.
  • Saldo, tidligere avvirkningsstatistikk med mer kan du også finne her.

Landbruksdirektoratet har laget en film som enkelt forklarer hvordan refusjonskrav legges inn:

Se film

Skattefritak ved bruk av skogfond

Inntekter fra et tømmersalg må du betale skatt av, men den delen som settes inn på skogfondskontoen blir det ikke inntektsskatt på. Inntektsskatt blir det først når pengene tas ut fra fondet og brukes. Men når du bruker det til investeringer i skogen din er det kun 15% som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne skattefordelen blir da som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50% av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent.

 

Sist endret: 05.10.2023