PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til bioenergi

Gjennom Innovasjon Norge finnes det flere tilskuddsordninger for å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

Innovasjon Norge

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

 • Anlegg for varmesalg
 • Gårdsvarmeanlegg
 • Veksthusvarmeanlegg
 • Anlegg for produksjon og salg av brensel
 • Biodrivstoff- eller biogassproduksjon
 • Flisproduksjon
 • Konsulenthjelp til forstudier, forprosjekter og utredninger
 • Kompetanse og informasjonstiltak.

Les mer om bioenergiprogrammet på nettsidene til 

Innovasjon Norge

For de som ikke kommer inn under Innovasjon Norge sin ordning, finnes det andre tilskuddsordninger hos Enova.

Enova

Enova kan blant annet gi tilskudd til:

 • Utfasing av oljekjel
 • Omlegging av elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme
 • Vedovn med vannkappe
 • Etablering av solfangeranlegg
 • El-produksjon fra sol eller vind
 • Sentralt varmestyringssystem med mer

Les mer på nettsidene til

Enova

Sist endret: 02.11.2023