PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til markberedning

Det gis inntil 20% tilskudd begrenset til maks 80 kr/dekar. Satsen gjelder for alle skogeiendommer større enn 10 dekar.

For utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur kan du registrere dette på nett på www.skogfond.no eller benytte landbruksdiretoratets søknadsskjema:

LDIR-909 "Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur".

Dersom disponibel totalramme blir for liten til å dekke registrerte tilskuddssøknader ved siste søknadsomgang kan tilskuddet bli avkortet.

Sist endret: 02.11.2023