PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til ungskogpleie

Ungskogpleie øker skogens verdi.

Tiltakene skal kartfestes

Tilskuddet utbetales som en prosentsats av ungskogpleiekostnaden begrenset av et maksimumsbeløp per dekar.

  • Veiledende satser 2024 for eget arbeid med skogkulturtiltak er 400,- pr time.
  • For alle eiendommer over 10 dekar er det inntil 35% tilskudd, men maks 230 kr / dekar.
Tildeling

Tiltakene skal kartfestes

Tilskuddet gis til ungskogpleie i hogstklasse 2 (foryngelse) og middelhøyde etter tiltaket skal maksimalt være 10 meter.

Tilskudd til ungskogpleie blir delt ut fortløpende, etter ”først til mølla” prinsippet, til det blir tomt for midler.

Søknader som innkommer etter dette legges på vent til neste år og kan få lavere tilskuddssats dersom tilskuddet må reduseres påfølgende år.

Hvordan søke

Det søkes om tilskudd til ungskogpleie gjennom skogfondssystemet etter at arbeidet er gjennomført.

Gå inn på din skogfondskonto på nettet eller benytt skjema: LDIR-909 "Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur" når du søker om tilskudd eller ønsker refusjon fra ditt skogfond.

I veiledningen bakerst i skjemaet kommer det klart fram hvordan skjemaet skal fylles ut. 

For mer informasjon kontakt fagansvarlig skogbruk:

63 85 25 00

Sist endret: 04.03.2024