PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stråling

Vi er omgitt av stråling.

Størsteparten av strålingen vi utsettes for er naturlig, som stråling fra sola og fra radioaktive stoffer i berggrunn og jordsmonn.

Menneskelig aktivitet kan også gjøre oss mer utsatt for stråling.

Les mer om stråling på Miljødirektoratets websider:

Miljødirektoratet

Sist endret: 04.12.2019