PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Friluftslivsområder

Kommunen har mange fine friluftslivsområder for aktivitet og rekreasjon

Kommunen har deltatt i et nasjonalt prosjekt for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. 

Friluftsliv har helsefremmende effekter og friluftslivsområder er derfor et viktig element i et helsefremmende samfunn.

Aurskog-Høland har mye fin natur med mange muligheter for ulike aktivitet, og denne oversikten vil kunne bidra til mer tilgjengelig informasjon for deg som innbygger.  

Informasjonen om våre friluftslivsområder kommer på Naturbase kart

Naturbase kart er et tilbud fra Miljødirektoratet, hvor du får kartfestet informasjonen om utvalgte områder for natur- og friluftsliv i Norge. 

Hva er kartlagt

Det er kartlagt de viktigste friluftslivsområdene i kommunen sett etter slik bruken er i dag.

De områdene som er kartlagt er delt inn i forskjellige områdetyper som: nærturterreng, leke- og oppvekstområder, strandsone, utfartsområder og turområder med og uten tilrettelegging. 

Hvilken metodikk er benyttet for kartleggingen

Prosjektet er gjennomført etter metodikk utarbeidet av Miljødirektoratet. Du kan lese veilederen ved å følge denne lenken: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, veileder M98 2013.  

Det ble gjennomført medvirkning fra innbyggere og andre

Det ble gjennomført et innspillsmøte 9. januar 2023 for alle som ønsket å delta. 

Det var ingen krav om en høring, men kommunen ønsket allikevel å gi  innbyggerne en mulighet til å medvirke. Det ble derfor gjennomført en høring far juni-august 2023. 

Kart og beskrivelser, som ble brukt for innspill

Trykk på lenkene nedenfor for å se kart over friluftslivsområdene. Det ligger også en beskrivelse av de kartlagte områdene. 

Kart over hele kommunen

 

Kart for Aurskog

Kart for Bjørkelangen

Kart for Løken 

Kart for Hemnes

Kart for Rømskog

Kart for Setskog

 

Beskrivelse av kart

Sist endret: 28.08.2023