PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Elg

Aurskog-Høland er en stor elgkommune og elgjakt er noe som interesserer mange.

Jakttid på elg

Jakttiden for elg er fastsatt i Jakttidsforskriften og er fra og med 25. september til og med 23. desember. 

Fellingsavgift på elg

Fellingsavgiftens størrelse følger øvre ramme som blir vedtatt hvert år i Statsbudsjettet.

På Miljødirektoratets nettsider kan du se hva årets fellingsavgifter er.

Forbud mot å legge ut fôr og slikkesteiner

For å hindre at skrantesjuke (CWD) spres i Norge har Landbruks- og matdepartementet endret de nasjonale reglene. Forbudet mot å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr (elg, rådyr og hjort) er utvidet til hele landet. Mer informasjon kan leses på Mattilsynets nettsider.

Skadeskyting

I følge forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 27, skal jeger- eller jaktlag som har skadeskutt storvilt gjøre det de kan for å avlive dyret snarest mulig. Dersom pliktig søk første dag er uten resultat, skal jeger- eller jaktlaget uten opphold kontakte jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet.

I Aurskog-Høland skal du kontakte kommunes ettersøksmannskaper her;

Telefonliste_varsling av viltpåkjørsler_ettersøk_21.09.2021.png

Nyttige lenker

Elgregionråd Øst sine nettsider kan du finne mer informasjon og statistikk om elgbestanden i Aurskog-Høland og nabokommuner.

Hjorteviltregistret kan du finne statistikk for sett-elg observasjoner og felt elg i alle landets kommuner. Du kan også finne informasjon om for eksempel hvor og når elg og rådyr er påkjørt eller funnet dødt.

I påfølgende bestandsplaner kan du lese om planlagt avskytning i perioden, avskytningsprofil, tildeling av tilleggsdyr og mye mer. Se de ulike bestandsplanene nedenfor.

Bestandsplan for elg i Aurskog Høland og Rømskog elgvald 2022 – 2024;

Bestandsplan for hjorteviltforvaltning 2022-2024 fra Nordre Rømskog Grunneierlag;

Bestandsplan for hjorteviltforvaltning 2022-2024 for vestre og søndre Rømskog elgvald;

Sist endret: 21.03.2024