PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Krepsing

Edelkrepsen er en sterkt truet art, og den største trusselen er spredning av fremmed signalkreps og sykdommen krepsepest.

Forvaltning av edelkreps

Aurskog-Høland kommune har hatt fokus på forvaltning av edelkreps i en årrekke, og har siden 2011 arbeidet strategisk med kartlegging og vurdering og igangsetting av tiltak for å forbedre edelkrepsbestandene og hindre spredning av krepsepest. I en drøy 10 års periode har forvaltningsarbeidet pågått, i tråd med kommunal fagplan for edelkreps

I vår kommune er det lange og gode tradisjoner for kreps og krepsing og mange flotte fiskevann. Selv om edelkrepsbestandene er lavere nå enn i "gullårene", foregår det krepsing. Flere av vannlokalitetene der det er greit med edelkreps er det utarbeidet lokale forvaltningsplaner, og grunneiere/rettighetshavere forvalter edelkrepsen på en god måte. 

Se mer om edelkrepsen som art hos Miljødirektoratet og om krepsepest hos Mattilsynet.

Regler for krepsing

Grunneier har retten til å krepse, og fordi edelkrepsen er en truet art finnes det spesielle regler for krepsing.

Last ned brosjyre om Kreps og krepsing fra Miljødirektoratet og Mattilsynet:

Regler om kreps og krepsins i Norge_Side_1.jpg

Sist endret: 19.12.2023